KEN Fundamental beliefs

Asset เปลี่ยนชีวิต
January 5, 2019

ความเชื่อพื้นฐานของผม

1. อย่าเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่
   ผมเคยเป็นคนสอบตกเคมีตลอดมัธยม แต่ ผมจบเกียรตินิยม สาขาเคมีอุตสาหกรรม
   ผมเคยสอบตกภาษาอังกฤษ แต่ ปัจจุบันผมสอบ TOEIC 900+ และเป็นครูสอนภาษา
   ผมเคยไม่สนใจในโลก IT แต่ ปัจจุบันผมสร้างเว็บ Site ทำแผนตลาด Online ได้
   ผมไม่เคยเข้าใจการลงทุน แต่ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทั้งหุ้น กองทุน และอสังหา
   
 ตัวอย่างด้านเป็นจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผมเริ่มต้นทุกอย่างด้วยคำว่า "ไม่" 

 ตามจิตวิทยาแล้ว หากคุณเริ่มต้นด้วยคำว่าไม่สมองของคุณจะสร้างกำแพงขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกันความคิด ความอยากรู้อยากเห็น หรือความพยายามในการทำสิ่งๆนั้น ดังนั้นหากคุณไม่
เริ่มต้นทุกอย่างด้วยคำว่า ไม่ คุณเองก็จะเป็นคำที่พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง และพยายาม
หาทางออกกับทุกปัญหาที่เข้ามา ท้ายที่สุดคุณก็จะมีความสามารถต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

2. เคารพในความเป็นคน
   สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อ คือ คนเราไม่ว่าจะรวย-จน สูง-ต่ำ ดำ-ขาว ยังไงก็คือคนเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเราเกิดมามีพื้นฐานที่ไม่เท่ากัน
   สิ่งสำคัญคือ เราไม่ควรดูถูกคนและควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การกระทำของแต่ละคนย่อม
มีความจำเป็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จงพยายามมองหลายๆมุม เพื่อเข้าใจในการกระทำของเขา สังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขมากขึ้น

3. จงอย่าหยุดเรียนรู้
   การเรียนรู้ไม่ใช้สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเสมอไป สิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถเป็นความรู้ทั้งหมด
คุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นขณะไปเที่ยว ดูหนัง เดินซื้อของ หากท่านเป็นคน
ช่างสังเกตุ ถามในสิ่งต่างๆรอบตัวที่คุณไม่รู้ คุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น ทำให้คุณเกิดการพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา
   โลกของเราหมุนตลอดเวลา หากคุณหยุดเรียนรู้ เท่ากับว่าคุณกำลังถูกทิ้งไว้ในเมืองโบราณที่ไม่มีใครอยู่ ดังนั้นจงเป็นคนที่ขยันเรียนรู้ ขยันสังเกตุให้มากขึ้น สังคมสมัยใหม่นั้น เป็นสังคม
ก้มหน้า เอาแต่สนใจสิ่งต่างๆบน Smart Phone หรือโลก Social จนทำให้ลืมสังเกตุสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว ที่อาจจะทำให้คุณกำลังหยุดเรียนรู้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าโลก Online จะมีสิ่งต่างๆให้เรียนรู้ แต่สิ่งรอบตัวก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรสังเกตุและเรียนรู้เช่นกัน

 

>